CÔNG TY CỔ PHẨN NHÂN LỰC, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM (VIETMC)

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 6784999                                                  Fax: 04 3 6784999   
Website: www.vietmc.vn                                                    Email: phuongdong@vietmc.vn
Quý vị có thể tải hồ sơ năng lực của công ty tại đây.

Japan
Korea
English
Việt Nam