Chương trình đào tạo định hướng
(Ngày đăng: 06/05/2011     Lượt xem: 859)
Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế (NIBELC)
Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Km10 Ninh Bình - Hà Nội, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi nhánh tại HN: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow - Lô B-CQ1 - Khu ĐTM Văn Quán - Hà Đông - HN
Điện thoại: (04) 33113 686     (04) 33113 688                   Di động: 0936.553.088

Fax: (04) 33113 669                Email:nguyenphan@vietmc.vn    Website: www.vietmc.vn