Trang chủ
 
Dự án
 
Dự án xây dựng Châu Á
 

Dự án xây dựng Châu Á
Xây dựng bệnh viện cấp quận 76 giường bệnh (hợp đồng turnkey)
Tên dự án:
Xây dựng bệnh viện cấp quận 76 giường b...
Tên khách hàng: HSS-KKM JV/ Boman Holdings
Địa chỉ:
Phạm vi công việc: Công tác đất, xây dựng, hoàn thiện kiến trúc, dịch vụ cơ điện, ngoại thất
Giá trị hợp đồng: 10,000,000 USD
Thời gian thực hiện: 10/2000 – 04/2003
Số lượng nhân lực:
Dự án cải tạo nhà chờ III - Sân bay Changi
Tên dự án:
Dự án cải tạo nhà chờ III - Sân bay Cha...
Tên khách hàng: Obayashi Corporation
Địa chỉ: Changi, Singapore
Phạm vi công việc: Sửa chữa, cải tạo và điều phối công trường.
Giá trị hợp đồng: $500,000
Thời gian thực hiện: 1992-1995
Số lượng nhân lực:
Kè bờ cảng Dickson
Tên dự án:
Kè bờ cảng Dickson
Tên khách hàng: Daito-Safuan JV
Địa chỉ: Cảng Dickson, Negeri Sembilian
Phạm vi công việc: Đắp nền, công tác đất và làm đê chắn sóng.
Giá trị hợp đồng: $1,800,000
Thời gian thực hiện: 1984-1986
Số lượng nhân lực:
Nhà máy sản xuất ô tô quốc gia (HICOM)
Tên dự án:
Nhà máy sản xuất ô tô quốc gia (HICOM)
Tên khách hàng: Fudo –Mitsubishi
Địa chỉ: Shah Alam Selangor
Phạm vi công việc: Công tác đất và xây dựng dân dụng
Giá trị hợp đồng: $6,200,000
Thời gian thực hiện: 1983-1984
Số lượng nhân lực:
Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẨN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Viet Nam Manpower and Construction Joint Stock Company (VIETMC.,JSC)


Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0243.6784.999                                                  Fax: 0243.6784.999   
Website: www.vietmc.vn                                                    Email: info@vietmc.vn
Quý vị có thể tải hồ sơ năng lực của công ty tại đây.

Japan
Korea
English
Việt Nam