Trang chủ
 
Dự án
 
Dự án xây dựng Trung Đông - Bắc Phi
 

Dự án xây dựng Trung Đông - Bắc Phi
Dự án Thủy điện Sondu/Miriu.
Tên dự án:
Dự án Thủy điện Sondu/Miriu.
Tên khách hàng: Konoike- Veideike-Murray & Roberts J.V.
Địa chỉ: Kisumu, Kenya
Phạm vi công việc: Công tác đào hầm và mặt ốp
Giá trị hợp đồng: $1,700,000
Thời gian thực hiện: 1999-2002
Số lượng nhân lực:
Dự án Thủy điện Sondu/Miriu.
Tên dự án:
Dự án Thủy điện Sondu/Miriu.
Tên khách hàng: Konoike- Veideike-Murray & Roberts J.V.
Địa chỉ: Kisumu, Kenya
Phạm vi công việc: Điều phối công trường, công tác nổ và đào đắp đất.
Giá trị hợp đồng: $396,000
Thời gian thực hiện: 1999–2003
Số lượng nhân lực:
Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẨN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Viet Nam Manpower and Construction Joint Stock Company (VIETMC.,JSC)


Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0243.6784.999                                                  Fax: 0243.6784.999   
Website: www.vietmc.vn                                                    Email: info@vietmc.vn
Quý vị có thể tải hồ sơ năng lực của công ty tại đây.

Japan
Korea
English
Việt Nam