Trang chủ
 
Giới thiệu
Giới thiệu chung
( 06/01/2017 - 1926 Lượt xem )
Hồ sơ pháp lý
( 16/01/2017 - 1532 Lượt xem )
Hồ sơ pháp lý
Chi nhánh công ty
( 09/09/2016 - 1445 Lượt xem )
Chi nhánh công ty
Hình ảnh công ty
CÔNG TY CỔ PHẨN NHÂN LỰC, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM (VIETMC)

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 6784999                                                  Fax: 04 3 6784999   
Website: www.vietmc.vn                                                    Email: phuongdong@vietmc.vn
Quý vị có thể tải hồ sơ năng lực của công ty tại đây.

Japan
Korea
English
Việt Nam